Bennünk élő gyermek hasznosítása a szociális kompetencia fejlesztésében

FAT által akkreditált képzés pedagógusoknak, gyermekvédelmi szakembereknek, mely a kötelező továbbképzésbe beszámítható.

„Szeretném tudni, mi szükség van az iskolában nevelőtanárra – szólalt fel az egyik apuka. – A gyerekeket nem beszélgetéssel kell nevelni, hanem fegyelmezéssel. Ha rosszak meg kell büntetni őket!
A többi szülő megtapsolta a hozzászólást.
–    A gyerekeknek az alapokat kell megtanulniuk! – jelentette ki egy anyuka. – Az írást, az olvasást meg a számtant. És persze a számítógép kezelését.
Az anyukához tartozó apuka magával hozott egy kimutatást, amiből kiderült, hogy ha a nevelőtanárnőt elbocsájtanák, a megtakarított pénzből minden tantermet felszerelhetnének egy számítógéppel.
A jelenlévők lelkesen fogadták az ötletet.”
„Azt mondta a fiamnak, hogy jól teszi, ha elégteleneket szerez! – kiabált be az egyik nő, aki egy polipot ábrázoló poszter alatt állt. – Közölte vele, hogy a jegyek nem fontosak!
–    Nem ezt mondtam neki – válaszolta higgadtan Carla. – Az volt a célom, hogy megnyugtassam őt. A gyerek jobban tanul, ha nem érzi tehernek az elvárásokat. Ha jól érzi magát az iskolában, az a tanulmányi eredményére is kihat.
–    A fiam nem azért jár iskolába, hogy jól érezze magát! – háborgott a nő. – Jó bizonyítványt kell szereznie, hogy rendes egyetemre mehessen!”

Louis Sachar: Bradley, az osztály réme című regényből idézet

Mennyien így gondolkodnak, mint ahogy az idézetből kiderül. Pedig mindannyian tudjuk, hogy a sikeres előmenetel – mind az iskolában, mind az iskolán kívül – mennyire függ a szociális kompetenciától. A könyv, amelyből az idézet való egy súlyos magatartási- és beilleszkedési zavarral küzdő kisfiúról szól, akinek a sikeres beilleszkedése által megváltozik az egész élete.

 ist1_8985845-mother-and-child-reading-picture-book

A tanfolyam részletes leírása

A NAT kiemelt fejlesztési feladatai közvetve támogatják a szociális kompetencia fejlesztését. A hangsúlyt a kommunikációs, a döntési, a lényegkiemelő, az életvezetési, az együttműködési, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás képességeinek a fejlesztésére helyezi. Kiemelt fejlesztési feladat az énkép és az önismeret fejlesztése, a megfelelő tanulási környezet kialakítása. Ebben nagy szerepe van a megfelelő tanulástechnikák megtanításának, a tanulási motiváció fenntartásának.

A „Bennünk élő gyermek” tanfolyam cím a gyermeknek abból a veleszületett a világot megismerő késztetéséből származik, amivel már csecsemőkorában is igyekszik megismerni, megérteni és a maga számára irányíthatóvá, alakíthatóvá tenni a világot. Ez egyszerre egy befogadó és alakító folyamat is. A környezettel való manipuláció során megismerjük azt. Ennél több is történik, a környezet is kifejti hatását a gyermekre, és szavakba talán nem is megfogalmazható tudást szerez így a világról. Ezt a folyamatot nevezte Polányi Mihály a Személyes tudás című könyvében tacit knowledge, rejtett, hallgatólagos tudásnak.

Tehát a tanfolyamunkra jelentkező pedagógusoknak, gyermekvédelmi szakembereknek a szociális hatékonyság egyes elemeinek elméleti értelmezése mellett sok sajátélmény helyzetben lesz részük, melyben a tapasztalati tanulás által megtapasztalhatják saját szociális kompetenciájukat, és eszközöket, módszereket tanulhatnak meg konkrétan a gyerek közösségben használható szociális készség fejlesztést szolgáló gyakorlatokból, eszközökből.

Más részről a „bennünk élő gyermek” egy többjelentésű személyiség-lélektanban használatos fogalom. A tranzakció-analízis elmélete szerint háromféle én-állapot: szülői, felnőtt, gyermeki én-állapot határozza meg viselkedésünket. Ezen belül a „gyermeki” jelenti a spontán viselkedést, a játékosságot, más szóval a kreativitást, az érzelemteli részvételt. C.G. Jung elmélete szerint a bennünk élő gyermek egy archetípus, a kollektív tartalmak egyike, ami speciális energiájával segít minket felnőtt korunkban is, többek között biztosítja, hogy viselkedésünk ne merevedjen meg a „színházi” szerep-álarcában. Az imaginációval dolgozó pszichoterápiás technikák használják a „belső gyermek”-kel való találkozást, amitől szintén pozitív tapasztalatok várhatók, úgymint: önelfogadás, pozitív viszonyulás gyermekkori emlékeinkhez, és ezeknek énerősítő hatása van – ez utóbbit kamatoztatjuk a szociális kompetencia fejlesztésénél.

 

A képzés célja

Ismeretek átadása és saját élmény biztosítása a pedagógiai- és gyermekvédelmi területen dolgozó szakemberek, szociális kompetenciájának megéléséhez. A csoport munka során konkrét gyakorlatokat és módszereket sajátíthatnak el a résztvevők, melyeket gyermekeknél alkalmazhatnak a szociális kompetencia fejlesztésében. Illetve megtapasztalhatják, hogy munkájuk során mennyire tudják mobilizálni a „bennük élő gyermeket”.

 

Képzési Tematika

Szociális kompetencia elmélete
Szociális kompetencia iskolai környezetből fakadó tényezői
Szociálisan kompetens viselkedésformák tanulása mesék-, történetek által
Szociális kompetenciát alkotó készségek átélése, megtapasztalása a Játék- és gesztus terápia módszerével
Kiscsoportban saját eset bemutatása a szociális kompetencia hiánya, tanulása, tanítása szempontjából.

 

Jelentkezési feltétel

Pedagógus diploma, humán diploma

 

A képzés oktatói

Balogh Péter, munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus, gyermekvédelmi szakember.

Bodnár Csilla, gyermek klinikai szakpszichológus.

Kim Rita, gyógypedagógus, pszichológus.

 

Tanfolyam kezdete: Megfelelő létszám esetén megbeszélés szerint.

 

Példa az időbeosztásra:

2011. március 25. (15 órától 19 óráig) – március 26. (9 órától 18 óráig)

2011. április 15. (15 órától 19 óráig) – április 16. (9 órától 18 óráig)

2011. május 06. (15 órától 19 óráig) – május 07. (9 órától 17 óráig)

2011. május 27. (15 órától 19 óráig) – május 28. (9 órától 13 óráig és 14 órától 18 óráig)

 

Vizsgakövetelmény

A tanfolyam végén A4-es méretű három oldalas tanulmány leadása, és ismertetése a szociális kompetencia területéről.

 

Követelményszint

A hallgató az esettanulmányban képes legyen a szociális kompetenciát alkotó képességek, készségek megnevezésére. A gyermekeknél az esetleges képességbeli hiányosságok felfedezésére, és tegyen javaslatot annak kialakításához szükséges módszerre és eszközre. Prezentáció során a felmerülő kérdésekre adott válaszában tükrözze a tanfolyamon szerzett ismereteket. A tanfolyamról való hiányzás nem haladhatja meg az összes óraszám 10%-át.

A tanfolyam sikeres elvégzése esetén tanúsítványt kapnak a hallgatók.