Eszterlánc Pszichológiai Szolgáltató

Kezdőlap » Munkatársaink » Geréné Kovács Anna

Geréné Kovács Anna

el_03_k

Végzettség

oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár (1987)

Akkreditált pedagógus – továbbképzés: logopédiai diagnosztika (2003)

Elsősorban óvodáskorú és kisiskolás (1-2. oszt.) gyermekek számára nyújtok logopédiai segítséget:

megkésett beszédfejlődés (fejlődési diszfázia),  hanghibák, pöszeség korrigálása,  beszédészlelés, beszédmegértés fejlesztése,  iskolára való felkészítés, diszlexia prevenció,  diszlexia, diszgráfia, helyesírás javítása

Elérhetőség: 06 70 382 72 80

Gondolatközlés és gondolatcsere két legalkalmasabb eszközei a lélekművelődésnek. Az ember elszigetelten képzelve, kívül minden társasági közlekedésen, szegény a maga gondolataiban, eszméiben, ítéletében, meggyőződésében. 

Bajza József

A beszéd a (gyógy)pedagógia eszköz és feladatrendszerében két funkciót is betölt. Egyrészt a beszédhibák és zavarok megszüntetése célként és feladatként jelentkezik, másrészt a beszéd a korrekciós módszerek és eljárások egyik legfőbb eleme és összetevője. Később fontos az olvasás elsajátítása, amire úgy tekinthetünk, mint a beszédfejlődés egyik további állomására.

Hiszen olvasás közben ismét gondolattá alakítunk át egy vizuális jelekből álló sort, amely úgy keletkezett, hogy valaki gondolatait „írott beszéd” formájában fejezte ki. Meghatározó a logopédiai terápiák hatékonysága szempontjából a személyre szabott egyéni  terápia, amit minél korábbi életkorban el kell kezdeni a szülővel, családdal együttműködve.